Poďakovania

Poďakovanie Miroslavovi Jedinákovi

V mene našej charity a všetkých, o ktorých sa staráme, by som touto cestou chcela z celého srdca veľmi pekne poďakovať nášmu dlhodobému dobrodincovi a sympatizantovi pánovi Miroslavovi Jedinákovi, ktorý pomáha našej charite už od začiatku jej vzniku rôznymi spôsobmi. Okrem toho, že pravidelne mesačne podporuje charitu finančným príspevkom a  viacerým chudobným rodinám pomohol tým, že pre nich urobil nákupy potravín, ktoré sám zo svojich vlastných zdrojov zaplatil.
Ďakujem Vám pán Jedinák, bez Vás a vašej dlhodobej pomoci by sme nemohli podať pomocnú ruku chudobným a núdznym ľuďom, ktorým sme aj vďaka Vám mohli pomôcť zaobstarať základné potraviny. Vďaka Vám funguje aj naša internetová stránka, ktorú ste pre našu charitu zriadili a aj finančne zabezpečujete jej chod. Týmto moderným spôsobom sa vďaka Vám môžu o nás a našej činnosti dozvedieť ďalší ľudia a tak môže rásť počet tých, ktorí pomáhajú tým najchudobnejším a najnúdznejším ľuďom rovnako ako to robíte Vy. Ešte raz Vám vyslovujem naše veľké srdečné ĎAKUJEM.

Jarmila Gallová


Milí darcovia, 

keby nebolo Vás, nemohla by naša charita odstraňovať biedu chudobným, nemohla by „dávať jest hladným, piť smädným …“ . A pravé medzi takých patria traja podnikatelia z nášho mesta, a to p. Bohumír Tarnoci, MUDr. Ján Králik a Ing. Stanislav Kúdela. Patrí Vám veľká vďaka za to, že prispievate pravidelne cez naše občianske združenie a my tak môžeme podať ruku slabým, chudobným, chorým, opusteným a núdznym. Veď ľudská spolupatričnosť a dôstojnosť človeka ma veľký rozmer ľudskosti. 

VĎAKA Vám za Vaše dobro a za Vaše otvorene srdce. 

Jarmila Gallová


Poďakovanie Miškovi Škombárovi

Chcela by som touto cestou poďakovať Miškovi Škombárovi za to, že daroval nasej charite už po tretí krát finančný príspevok. Vďaka, Miško, že aj napriek neľahkému osudu máš otvorene srdce pre iných. Veľmi, veľmi si to vážime a ďakujeme Ti.

Jarmila Gallová


Vážená pani riaditeľka,

charitatívne centrum na Sliači pod hlavičkou Občianskeho združenia Život ženy chceme prostredníctvom Vás poďakovať všetkým rodičom a žiakom Vašej školy, ktorí zbierkou šatstva a obuvi pomohli chudobným rodinám. Je veľmi obdivuhodné, ako ste Vy, ako riaditeľka školy motivovali svojich žiakov, ako pomôcť tým najchudobnejším. Vážime si to o to viac, že sme v jednom meste a že nám nie sú ľahostajné osudy iných, pred ktorými často zatvárajú mnohí svoje oči. Všetko darované šatstvo, obuv a hračky už majú svojich majiteľov, ktorým to veľmi, naozaj veľmi pomohlo. Som šťastná, že ľudia, ako ste Vy, dokážu pomôcť a podať pomocnú ruku aj tým najbiednejším…

Vážená pani riaditeľka, tlmočte všetkým rodičom a Vašim žiakom naše veľké ĎAKUJEM v mene všetkých obdarovaných.

S úctou

Jarmila Gallová