Komu pomáhame

  • pomáhame deťom v Domove sociálnych služieb na Hrabinách
  • pomáhame mladým, ktorí museli po dovŕšení 18-teho roku života opustiť detské domovy v Kremnici, a to desiatim Domom na polceste a piatim útulkom
  • úzko spolupracujeme s terénnymi pracovníkmi vo Zvolene a v Žiari nad Hronom
  • spolupracujeme s Úradmi práce – odbor sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene a v Žiari nad Hronom
  • pomáhame cez Komunitné centrá vo Zvolene a v Žiari nad Hronom
  • cez zimu sme zabezpečovali palivové drevo rodinám, ktoré žijú vo veľmi biednych podmienkach a bez tejto pomoci by veľmi ťažko prežili kruté mrazy.
  • sociálne slabým ľuďom poskytujeme materiálnu pomoc informatívne a poradenské služby 
  • pomáhame s umiestňovaním ľudí do sociálnych zariadení
  • vďaka Ekocharite sa aj naša pomoc dostáva k tým najchudobnejším na celom Slovensku
  • a mnohé iné činnosti podľa potreby