Komu pomáhame

 • zriadili sme sklady pre charitu na Sliači, kde sa týždenne triedi darované šatstvo, obuv, potreby pre domácnosť, hračky a nábytok a pripravujú sa na ďaľší odvoz chudobným rodinám. Pri tejto práci nezištne pomáhajú veriace ženy zo Sliača
 • pomáhame deťom v Domove sociálnych služieb na Hrabinách
 • pomáhame deťom, ktoré museli po dovŕšení 18-teho roku života opustiť detské domovy v spolupráci s Emklubom v Kremnici, a to siedmym Domom na polceste a piatim útulkom
 • úzko spolupracujeme s terénnymi pracovníkmi
  vo Zvolene a v Žiari nad Hronom
 • spolupracujeme s Úradmi práce – odbor sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene a v Žiari nad Hronom
 • pomáhame cez Komunitné centrá vo Zvolene a v Žiari nad Hronom
 • pomohli sme zriadiť byty pre týrané ženy v Žiari nad Hronom
 • spolupracujeme s Útulkom pre mužov v Žiari nad Hronom
 • poskytujeme materiálnu pomoc sociálne slabým rodinám
 • poskytujeme informatívne a poradenské služby pre sociálne slabých občanov
 • pomáhame s umiestňovaním ľudí do sociálnych zariadení
 • a mnohé iné činnosti podľa potreby
 • Cez zimu sme zabezpečovali palivové drevo rodinám, ktoré žijú vo veľmi biednych podmienkach a bez tejto pomoci by veľmi ťažko prežili kruté mrazy.