Kontakt

J. Gallová
mail: jaromila.g@gmail.com
telefón: 0905 716 659

alebo

V. Jarota
telefón: 0907 807 519

Kancelária charity Sliač:
Dom služieb na ulici 1. mája na prvom poschodí v priestoroch po bývalých policajtoch.

Sklad charity Sliač:

Priestory bývalej pekárne u Jarotov na ulici Pionierska 4.