Kým sme inšpirovaní

Veľkou inšpiráciou v našej práci je pre nás osoba kňaza Mariána Kuffu a jeho obetavá práca s tými najnúdznejšími ľuďmi s rôznych spoločenských skupín. Marián Kuffa toto svoje poslanie vykonáva v Inštitúte Krista Veľkňaza. Toto zariadenie vybudoval a ešte stále buduje a aj spravuje. on sám s pomocou tých, ktorým aj pomáha      

Inštitút Krista veľkňaza v Žakovciach zriadil biskup Eduard Kojnok dekrétom zo dňa 16.3.1990 a dňa 27.11.1992 bol zaregistrovaný ako občianske združenie.

Z hľadiska potravín sú sebestační, majú vlastné hospodárstvo, pekáreň, vyrábajú si syry, dorábajú mäso z dobytka, dopestujú si zemiaky, obilie. Majú asi 30 ks dobytka a v pekárni pečú chlieb, ktorý aj predávajú. Zo zisku potom majú prostriedky na elektrickú energiu a vstupné suroviny, Predtým za chlieb dávali asi 8000 eur ročne, teraz ho majú zadarmo. Majú štvorposchodovú maštaľ, lebo už nemali pozemky, nemohli sa pohnúť na stranu, tak začali stavať dohora. Alkoholici a narkomani, ktorí prídu do útulku, musia pochopiť svoj problém. A platí tu „žakovská trojička“: žiaden alkohol, žiaden trestný čin, každý musí pracovať.

Od Mariána Kuffu sa dá naučiť o líderstve viac, ako z akejkoľvek knihy o vedení ľudí. Pretože kniha, ktorú otec Marián píše, sa volá ŽIVOT.
Ak máte záujem dozvedieť sa viac informácii o tomto diele kliknite na http://www.ikv.sk/

Jarmila Gallová