Poďakovania

Skutok hodný nasledovania

Chcela by som sa s Vami podeliť o jedno krásne predvianočné stretnutie. Do charity prišla rodinka Kmetiková so svojimi troma rozkošnými dcérkami. Priniesli oblečenie pre chudobných a ešte niečo, čo vnímam ako úžasné posolstvo pre rodičov s deťmi. Dve staršie dievčaťa držali vo svojich rúčkach peniazky. Keď mi ich podávali, neubránila som sa slzám dojatia Povedali mi totiž, že to dávajú na darčeky pre chudobne detičky … Nezmohla som sa na slovo, pretože som pocítila veľkú lásku v tejto rodine a hlavne to, že manželia Kmetikovci vnášajú do svojej rodinky veľmi vzácny moment – učia ich, že okolo náš žijú deti, ktoré častokrát nemajú čo jest. Vďaka Vám, Janka a Marek, že takto vediete svoje deti. Je to naozaj príklad hodný nasledovania.

Jarmila Gallová


Poďakovanie

Počas celého roka sa spájame v pomoci pre iných. Sme mostom medzi darcami a obdarovanými. Našou snahou je byť vnímavejšími ku konkrétnym potrebám iných. Snažíme sa reagovať na to, čo komu chýba, kde poslúžiť, ako uľahčiť život a vyčariť úsmev na tvári. A práve toto sa podarilo našim dvom spoluobčanom, a to pánovi Jurajovi Boborovi a Mariánovi Martinčíkovi, ktorí opäť po niekoľkýkrát darovali palivové drevo dvom chudobným rodinám s deťmi. Vďaka Vám za to, že Vám nie je ľahostajný osud rodín, ktoré nemajú toľko šťastia v živote, ako my.

Jarmila Gallová


Poďakovanie za zbierku hračiek

Charita na Sliači chce poďakovať všetkým deťom a rodičom, ktorí zbierkou hračiek urobili radosť chudobným deťom. Je veľmi obdivuhodné, ako Peťko Výboh motivoval deti – podeliť sa so svojimi možno aj obľúbenými hračkami s inými deťmi, a tak pomôcť aj tým najchudobnejším. Vážime si to o to viac, že v našej farnosti sú dobrí ľudia, ktorým nie sú ľahostajné osudy iných, pred ktorými často zatvárajú mnohí svoje oči. Všetky darované hračky už majú svojich majiteľov – deti, ktorým to urobilo nesmiernu radosť.
Milý Peťko, tlmoč všetkým rodičom a ich deťom naše veľké ĎAKUJEM v mene všetkých obdarovaných.

Jarmila Gallová


Poďakovanie Miroslavovi Jedinákovi

V mene našej charity a všetkých, o ktorých sa staráme, by som touto cestou chcela z celého srdca veľmi pekne poďakovať nášmu dlhodobému dobrodincovi a sympatizantovi pánovi Miroslavovi Jedinákovi, ktorý pomáha našej charite už od začiatku jej vzniku rôznymi spôsobmi. Okrem toho, že pravidelne mesačne podporuje charitu finančným príspevkom a viacerým chudobným rodinám pomohol tým, že pre nich urobil nákupy potravín, ktoré sám zo svojich vlastných zdrojov zaplatil.
Ďakujem Vám pán Jedinák, bez Vás a vašej dlhodobej pomoci by sme nemohli podať pomocnú ruku chudobným a núdznym ľuďom, ktorým sme aj vďaka Vám mohli pomôcť zaobstarať základné potraviny. Vďaka Vám funguje aj naša internetová stránka, ktorú ste pre našu charitu zriadili a aj finančne zabezpečujete jej chod. Týmto moderným spôsobom sa vďaka Vám môžu o nás a našej činnosti dozvedieť ďalší ľudia a tak môže rásť počet tých, ktorí pomáhajú tým najchudobnejším a najnúdznejším ľuďom rovnako ako to robíte Vy. Ešte raz Vám vyslovujem naše veľké srdečné ĎAKUJEM.

Jarmila Gallová


Milí darcovia, 

keby nebolo Vás, nemohla by naša charita odstraňovať biedu chudobným, nemohla by “dávať jest hladným, piť smädným …” . A pravé medzi takých patria traja podnikatelia z nášho mesta, a to p. Bohumír Tarnoci, MUDr. Ján Králik a Ing. Stanislav Kúdela. Patrí Vám veľká vďaka za to, že prispievate pravidelne cez naše občianske združenie a my tak môžeme podať ruku slabým, chudobným, chorým, opusteným a núdznym. Veď ľudská spolupatričnosť a dôstojnosť človeka ma veľký rozmer ľudskosti. 

VĎAKA Vám za Vaše dobro a za Vaše otvorene srdce. 

Jarmila Gallová


Poďakovanie Miškovi Škombárovi

Chcela by som touto cestou poďakovať Miškovi Škombárovi za to, že daroval nasej charite už po tretí krát finančný príspevok. Vďaka, Miško, že aj napriek neľahkému osudu máš otvorene srdce pre iných. Veľmi, veľmi si to vážime a ďakujeme Ti.

Jarmila Gallová


Vážená pani riaditeľka,

charitatívne centrum na Sliači pod hlavičkou Občianskeho združenia Život ženy chceme prostredníctvom Vás poďakovať všetkým rodičom a žiakom Vašej školy, ktorí zbierkou šatstva a obuvi pomohli chudobným rodinám. Je veľmi obdivuhodné, ako ste Vy, ako riaditeľka školy motivovali svojich žiakov, ako pomôcť tým najchudobnejším. Vážime si to o to viac, že sme v jednom meste a že nám nie sú ľahostajné osudy iných, pred ktorými často zatvárajú mnohí svoje oči. Všetko darované šatstvo, obuv a hračky už majú svojich majiteľov, ktorým to veľmi, naozaj veľmi pomohlo. Som šťastná, že ľudia, ako ste Vy, dokážu pomôcť a podať pomocnú ruku aj tým najbiednejším…

Vážená pani riaditeľka, tlmočte všetkým rodičom a Vašim žiakom naše veľké ĎAKUJEM v mene všetkých obdarovaných.

S úctou

Jarmila Gallová