S kým spolupracujeme

  • Úrady práce sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene a Žiari nad Hronom
  • Terénni sociálni pracovníci
  • Útulok pre mužov v Žiari nad Hronom
  • Združenie CEZ DETI K RODINE v Kremnici 
  • DORKA, n. o. – Organizácia, ktorá buduje na Slovensku sieť unikátnych centier, ktoré pod jednou strechou poskytujú odbornú pomoc a bývanie deťom, mladým dospelým a rodinám, ktoré sa ocitli v krízovej životnej situácii. http://www.centrumdorka.sk/

 

  • Ekocharita Slovensko Slovensku – V lete 2018 sme začali spolupracovať s Komunitou Ekocharita Slovensko Slovensku, ktorá vyzbierané oblečenie v prvom rade využíva pre rozvoj a pomoc chudobných na  Slovensku. Podporujú neziskové charitatívne organizácie jednak zozbieraným oblečením, finančne, ale aj zhodnotením tejto druhotnej suroviny. http://ekocharita.sk/