Ako každý týždeň, aj tento sa zišli naše dobrovoľníčky – veriace ženy zo Sliača v priestoroch skladov našej charity, aby pomohli pri triedení šatstva, obuvi a hračiek, ktoré nám ľudia darovali. Po roztriedení a podľa požiadaviek sme toto darované šatstvo, obuv a hračky tento krát rozviezli do Zvolena a okolia. Naša cesta ďalej viedla do Žiaru nad Hronom, kde sme pri príležitosti MDD ako darčeky priviezli hračky a oblečenie pre deti zo špeciálnej školy.
Do útulku pre mužov bez domova v Žiari nad Hronom sme darovali šijací stroj a oblečenie. Nakoniec sme do viacerých chudobných rodín priniesli okrem oblečenia aj potraviny, ktoré sú pre tieto rodiny často ešte vzácnejšie a potrebnejšie.