Dňa 2. júna 2017 som sa na pozvanie Domova sociálnych služieb na Hrabinách zúčastnila oslav MDD. Toto zariadenie je otvorenou komunitou a kapacita je 128 deti s telesným a mentálnym postihnutím. Ich hlavným cieľom je dosiahnuť kvalitu života a rešpekt jeho individuality. Aj napriek tomu, že deti majú neľahký osud, v tento deň sú veľmi šťastné a zabudnú na všetky ťažkosti. Tak tomu bolo aj teraz. Oslavy MDD moderovala obľúbená Martina Mečiarová a prišla aj poslankyňa NR Ing. Nehezová. Najväčšiu radosť deti mali z účasti zvolenských hokejistov Ivana Jakubíka, Michala Ivana a Jakuba Tatára spolu s ich manažerom Miroslavom Brumerčíkom.

Milé deti, vďaka Vám za to, že tak statočne a s láskou nesiete svoj životný kríž. Veď možno ho nesiete aj za nás, zdravých ľudí …
Fotografie z tejto peknej oslavy MDD si môžete pozrieť tu: https://www.facebook.com/pg/hkmzvolen/photos/?tab=album&album_id=1594304420602631