Dňa 27. mája 2018 sme boli na návšteve Wadovíc – rodného mesta Jána Pavla II. ako poďakovanie všetkým tým, ktorí pomáhajú našej charite. Odchádzali sme skoro ráno, aby sme sa mohli zúčastniť nedeľňajšej svätej omše v prekrásnej bazilike zasvätenej vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu.

Tu, v mestečku Wadowice sa všetko začalo. Začal sa život, škola, divadlo a kňazstvo sa začalo. Tu sa narodil Apoštol prelomu storočí pápež Ján Pavol II.

Na námestí, vedľa Baziliky sa nachádza dom, kde sa narodil 18. mája 1920 Karol Wojtyla, syn Emílie a Karola. Dnes sa v ňom nachádza múzeum a jeho srdcom je byt zariadený dobovým nábytkom a autentickými predmetmi. Navštevuje ho ročne 250 tis. osôb z celého sveta a my sme boli medzi nimi.

Ján Pavol II. Pri svojej návšteve rodných Wadovíc 16. júna 1999 napísal:

„So synovskou odovzdanosťou bozkávam prah rodného domu. Ďakujem Božej prozreteľnosti za dar života, ktorí mi odovzdali moji rodičia, za teplo rodného hniezda, za lásku mojich najbližších, ktorá dávala pocit bezpečia a sily a to aj v období, v ktorom bolo treba čeliť poznaniu smrti a problémom každodenného života v ťažkej dobe.“

A pri našej návšteve tohto malebného mestečka sme si nemohli nechať ujsť ochutnávku pápežskej krémešky, ktorá nám všetkým veľmi chutila. Ľudia zvyknú hovoriť, že „kremowki“ sú symbolom Wadovíc, ale pravým symbolom je predsa pápež Ján Pavol II.

Preto dovoľte, aby som venovala tento krásny výlet v rodisku „lietajúceho“ pápeža všetkým tým, ktorí mi akýmkoľvek spôsobom pomáhajú v mojej charite.