Poslaním našej charity je byť blízko pri človeku. Chceme účinne pomáhať každému človeku v núdzi. Konkrétnou službou tak chceme vydávať svedectvo lásky v duchu evanjeliového odkazu. A tak sa naša charita zapojila do Projektu Adopcia na diaľku, aby sme mohli pomôcť deťom získať vzdelanie a nádej na lepší život. A tak máme od 15. júna 3 adoptívne deti z Ugandy a 1 z Albánska. Verím, že aspoň trochu takto pomôžeme tým, ktorí sú najzraniteľnejší – deťom, sirotám.