Naša charita začala s pomocou pre zariadenie FEMINA DSS Veľký Blh, ktoré poskytuje sociálne služby dospelým zdravotne postihnutým ženám s duševnými poruchami a poruchami správania celoročnou formou pobytu. Sídli v peknom kaštieli uprostred parku. Kapacita zariadenia je 100 žien. Pri našej prvej návšteve sme sa snažili pochopiť, čo to je poskytovať náhradný domov tým, ktorí to potrebujú a ktorých možno doma už nikto nechce … Pracovníci tohto zariadenia sa snažia vytvoriť pohodlie a atmosféru domáceho prostredia, aby aj napriek svojmu zdravotnému stavu prežili plnohodnotný život. Veď častokrát sem príde mladá žena a prežije tu celý svoj život.
Tešíme sa, že sme dokázali aj pre toto zariadenie otvoriť svoje srdce a počúvať jeho hlas. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa do tejto spolupráce zapojili.