Komu pomáhame

 • pomáhame deťom v Domove sociálnych služieb na Hrabinách
 • pomáhame mladým, ktorí museli po dovŕšení 18-teho roku života opustiť detské domovy v Kremnici, a to desiatim Domom na polceste a piatim útulkom
 • úzko spolupracujeme s terénnymi pracovníkmi vo Zvolene a v Žiari nad Hronom
 • spolupracujeme s Úradmi práce – odbor sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene a v Žiari nad Hronom
 • pomáhame cez Komunitné centrá vo Zvolene a v Žiari nad Hronom
 • cez zimu sme zabezpečovali palivové drevo rodinám, ktoré žijú vo veľmi biednych podmienkach a bez tejto pomoci by veľmi ťažko prežili kruté mrazy.
 • sociálne slabým ľuďom poskytujeme materiálnu pomoc informatívne a poradenské služby 
 • pomáhame s umiestňovaním ľudí do sociálnych zariadení
 • vďaka Ekocharite sa aj naša pomoc dostáva k tým najchudobnejším na celom Slovensku
 • pomáhame zariadeniu Dobrý Pastier pod vedením otca Masláka v Kláštore pod Znievom
 • pomáhame zariadeniu Femina pre ženy so schizofréniou vo Veľkom Blhu
 • a mnohé iné činnosti podľa potreby