Kto sme

Ešte pred založením OZ Život Ženy paní Gallová pomáhala takmer 30 rokov popri svojej práci tým, ktorí to najviac potrebujú. Už vtedy sa zrodila charitatívna myšlienka, ktorá sa neskôr rozrástla a dnes je to už vyše 2000 ľudí, ktorým akýmkoľvek spôsobom podávame pomocnú ruku.

Občianske združenie Život ženy bolo založené a následne zaregistrované na Ministerstve vnútra 20. 2. 2006.

Založili ho pôvodne členky Únie žien Slovenska, kde hlavným cieľom je zapájať členov a ľudí do sociálnych a charitatívnych činností. Charita ako hlavná náplň tohoto OZ je veľkým prínosom pre svoju nezištnú službu a záchytnú sieť ľuďom v núdzi.

Zriadili sme sklady pre charitu na Sliači, kde sa podľa potreby aj dva krát týždenne triedi darované šatstvo, obuv, potreby pre domácnosť, hračky a nábytok a pripravujú sa na ďalší odvoz chudobným rodinám. Pri tejto práci nezištne pomáhajú veriace ženy zo Sliača.

Občianske združenie Život ženy sa Dodatkom číslo 2 k stanovám zo dňa 6. 8. 2019 premenovalo na Občianske združenie Charita Sliač.

Venuje sa chudobným a najbiednejším.
My sa pri našej práci riadime tým, že skutky milosrdenstva sú jadrom našej viery.