Kým sme inšpirovaní

Veľkou inšpiráciou v našej práci je pre nás osoba kňaza Mariána Kuffu a jeho obetavá práca s tými najnúdznejšími ľuďmi s rôznych spoločenských skupín. Marián Kuffa toto svoje poslanie vykonáva v Inštitúte Krista Veľkňaza. Toto zariadenie vybudoval a ešte stále buduje a aj spravuje. on sám s pomocou tých, ktorým aj pomáha      

Inštitút Krista veľkňaza v Žakovciach zriadil biskup Eduard Kojnok dekrétom zo dňa 16.3.1990 a dňa 27.11.1992 bol zaregistrovaný ako občianske združenie.

Z hľadiska potravín sú sebestační, majú vlastné hospodárstvo, pekáreň, vyrábajú si syry, dorábajú mäso z dobytka, dopestujú si zemiaky, obilie. Majú asi 30 ks dobytka a v pekárni pečú chlieb, ktorý aj predávajú. Zo zisku potom majú prostriedky na elektrickú energiu a vstupné suroviny, Predtým za chlieb dávali asi 8000 eur ročne, teraz ho majú zadarmo. Majú štvorposchodovú maštaľ, lebo už nemali pozemky, nemohli sa pohnúť na stranu, tak začali stavať dohora. Alkoholici a narkomani, ktorí prídu do útulku, musia pochopiť svoj problém. A platí tu „žakovská trojička“: žiaden alkohol, žiaden trestný čin, každý musí pracovať.

Od Mariána Kuffu sa dá naučiť o líderstve viac, ako z akejkoľvek knihy o vedení ľudí. Pretože kniha, ktorú otec Marián píše, sa volá ŽIVOT.
Ak máte záujem dozvedieť sa viac informácii o tomto diele kliknite na http://www.ikv.sk/

Jarmila Gallová


Zariadenie Dobrý Pastier

Je to Božie dielo, ktoré v Kláštore pod Znievom vzniklo. Ide o jedno z najväčších zariadení na Slovensku poskytujúcich sociálne služby chudobným. Je to dôkaz toho, že kde je vôľa, tam je aj cesta. Ak človek využije všetky svoje dary, ktoré mu Boh dá a nebojí sa ísť ťažkou cestou, plný dôvery, tak mu Boh požehná. Útulok Dobrého Pastiera je útulkom pre ľudí, ktorým život nedožičil toľko, čo ostatným. Je to útulok aj pre tých, ktorí si nevážili to, čo mali, a museli to žiaľ stratiť, aby to znova našli.

Faktom je, že spoločnosť sa na týchto ľudí pozerá (niekedy aj právom) veľmi kriticky. ,,Ja by som za nich dal aj vlastný život, pre mňa sú silnými osobnosťami”, hovorí otec Vladimír. Ľudia sa niekedy nachádzajú v takej tiesni, že o tom nemáme ani predstavu. Dostať sa alebo aspoň nakuknúť do naozajstnej núdze človeka a vedieť mu pomôcť, je nenahraditeľný pocit. Ľudia so závislosťou majú dosť vlastného trápenia, potrebujú niekoho, kto im pomôže niesť ťažký kríž a zapojiť sa do bežného života, potrebujú zamestnanie aj domov. Matka Tereza raz povedala, že ľudia, ktorí potrebujú našu pomoc, nás zároveň aj obohacujú.

Otec Vladimír Maslák sa nevyhýba žiadnej práci, či už je to dojenie, či práca na stavbe, zásobovanie potravinami a samozrejme duchovná služba. Hovorí, že len vlastný príklad pritiahne ľudí k Ježišovi.

Nezastupiteľné miesto v živote tejto komunity má modlitba a práca, sú to dva piliere, na ktorých stojí komunita.

Pravidlá písané aj nepísané

Žiaden alkohol, to je u nás jedno z najdôležitejších pravidiel. To druhé hovorí o tom, že každý, kto k nám príde, musí pracovať. Muži sú zadelení počas terapie pri varení, pri praní, pri žehlení, upratovaní aj pri stavebných, tesárskych či klampiarskych prácach, pri práci v hospodárstve. Každý, kto je zdravý, pridáva ruku k dielu. Muži aj ženy si podľa výšky svojich príjmov hradia svoj pobyt v zariadení. Zvyšná suma peňazí je im odkladaná na účet. Z tohto účtu sa im potom splácajú dlhy, najčastejšie zanedbané výživné a iné pohľadávky, zostatok sa ukladá ako šetrenie.

Aj naša charita chce pomáhať týmto mužom, ktorých je v kláštore Dobrý pastier k dnešnému dňu 430. A tak naša pomoc vo forme oblečenia, obuvi a nábytku smerovala po prvýkrát v piatok 23.2.2018 do Kláštora pod Znievom. A pretože sme mali z toho veľmi dobrý pocit – páčila sa nám organizácia práce, to ako fungujú, ako pracujú, ako sa navzájom rešpektujú – tak budeme pomáhať aj ďalej. Je to pre nás nová, otvorená výzva, ktorú naša charita s láskou prijíma. Ak chcete vedieť viac o fungovaní a činnosti tohto diela kliknite na stránku http://ozdobrypastier.eu/

Jarmila Gallová